Om oss   

Stiftelsen Kontakten Vennesla sitt hovedarbeid er Bruktbutikken lokalisert i Trekanten senter i Vennesla. Alle medarbeidere i bedriften jobber som frivillige, d.v.s. uten lønn. Det betyr at hele bedriftenes overskudd går til ideelle formål.

Økonomisk overskudd på driften fordeles mellom lokale prosjekter rettet mot barn og unge, og engasjement i Ukraina, via Ukrainakomiteen som er tilsluttet Vennesla Frikirke. I Smotrich kommune sørvest i Ukraina har vi bidratt økonomisk til etablering av et rehabiliteringssenter for mennesker som sliter med rus. 

Dessuten har vi bidratt til etableringen av et aktivitetssenter for ungdom i Smotrich kommune. Et særdeles viktig forebyggende arbeid for barn og unge som er høyt verdsatt av lokalbefolkningen der nede.

Kontakten Bruktbutikk bidrar også til hjelpesendinger til Ukraina, hovedsakelig ved å sende brukt tøy.

Følg oss gjerne på Facebook, her finner du også informasjon om åpningstider, salgskampanjer og presentasjon av ulike varer.